Είμαστε κλειστά ως τις 23 Αυγούστου. Καλό καλοκαίρι!
Φέτα
Φέτα

2,50